Home  /  Team  /  Stephanie Moras  /  Lezingen

Lezingen

  • S. Moras en K. Uytterhoeven, “Incidenten bij de uitvoering van een overheidsopdracht en schadeloosstelling”, webinar gegeven op de “Themadag Overheidsopdrachten anno 2021” op 25 maart 2021  (Aartselaar, Legal News – Intersentia)

  • S. Moras en K. Uytterhoeven, “Het prijsonderzoek en de abnormale prijzen”, webinar gegeven op de “Themadag Overheidsopdrachten anno 2020” op 2 oktober 2020  (Mechelen, Legal News – Intersentia)

  • K. Uytterhoeven en S. Moras, “Incidenten en schadeloosstelling tijdens de uitvoering van een overheidsopdracht”, voordracht gegeven op 16 juni 2020 (IE-Net, Antwerpen)

  • S. Moras en K. Uytterhoeven, "De selectie van de kandidaten en van de inschrijvers”, lezing gegeven op Themadag ‘Overheidsopdrachten anno 2019’ op 23 mei 2019 (Sint-Niklaas, Legal News)

  • "De nieuwe reglementering overheidsopdrachten. De aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden in de opdrachtdocumenten" voordracht gegeven op het seminarie georganiseerd door Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten op 20 februari 2014

  • "Overheidsopdrachten: Knelpunten bij het opstellen van een aanbestedingsverslag" voordracht gegeven op het seminarie georganiseerd door Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten op 27 september 2012

  • "De nieuwe reglementering Overheidsopdrachten. Wat verandert er vanaf 1 juli 2013?" voordracht gegeven op het seminarie georganiseerd door Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten op 23 mei 2013.