Steven Slachmuylders

Steven Slachmuylders is advocaat aan de balie te Antwerpen sinds 2011. Hij is sinds oktober 2014 werkzaam bij Caluwaerts Uytterhoeven. Sinds 2015 is Steven Slachmuylders ingeschreven aan zowel de balie te Antwerpen als de balie te Brussel. Per 1 mei 2016 is hij tevens partner van het kantoor.

Steven Slachmuylders behaalde in 2011 met onderscheiding zijn Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen. Hij koos voor een Minor Strafrecht en een Major Burgerlijk Recht, en ontwikkelde een bijzondere interesse voor het verbintenissen- en bijzondere overeenkomstenrecht in zijn meest ruime zin. Nadien behaalde Steven Slachmuylders nog met onderscheiding het diploma van Master in Business Law aan de Universiteit van Antwerpen.

Steven Slachmuylders is sinds 1 februari 2015 academisch actief als praktijkassistent aan de Universiteit Antwerpen. Naast zijn bijzondere interesse voor het vastgoed- en bouwrecht focust zijn praktijk zich eveneens op het burgerlijk recht in brede zin. Hij bouwde ook uitgebreide ervaring op inzake verkeersrecht, en verdedigt particulieren en bedrijven voor de Politierechtbank.

In zijn master onderzocht Steven Slachmuylders het effect van het KB van 12 januari 2007 op de verschillende contractuele bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars in zijn thesis "Onderzoek van vastgoedmakelaarscontracten”, waarvoor hij de grootste onderscheiding behaalde. De thesis werd nadien bekroond met de 3de Laureaat Prijs Jura Falconis en werd ook gepubliceerd.

Gedurende zijn stage aan de balie te Antwerpen behaalde hij tal van prijzen zoals o.a.

  • 2de finalist Vlaams Pleitjuweel 2014, ingericht door de Balie te Dendermonde.
  • 2de finalist Pleitwedstrijd Ridder RenĂ© Victor 2014, ingericht door de Vlaamse Conferentie bij de Balie te Antwerpen.

Publicaties

Lezingen