Let’s get
things clear.

Home  /  Vakdomeinen  /  Bouw

Bouw

Bouwen is een complexe en risicovolle onderneming. Ons kantoor beschikt over een ruime kennis en ervaring in vastgoed en bouw om u te ondersteunen in uw bouwdossiers en u bijstand te verlenen bij het opstellen van onder meer architectenovereenkomsten, engineeringovereenkomsten en (onder)aannemingsovereenkomsten en het structureren van samenwerkingsvormen in de bouwsector.

Naast het beheersen van de risico’s door het opnemen van adequate contractuele clausules, kunnen wij u tevens begeleiden bij verzekeringstechnisch indekken ervan.
Tevens beschikken wij over de vereiste kennis en ervaring om u bij te staan in gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures met betrekking tot bouwen en vastgoed, dan wel om zelf als arbiter of als bindende derdenbeslisser in bouwgeschillen op te treden.

Ten slotte hebben wij doorheen de jaren een bijzondere expertise opgebouwd in alle materies die raken aan het statuut en de beroepsuitoefening van de architect.

Wij bieden bijstand en advies in onder meer:

  • Het onderhandelen en afsluiten van vastgoed- en bouwcontracten;
  • Het structureren van bouwprojecten;
  • Het oprichten van tijdelijke verenigingen, tijdelijke handelsvennootschappen of SPV’s;
  • Gerechtelijke procedures, arbitrageprocedures, bemiddelingen met betrekking tot ereloongeschillen, aansprakelijkheidsgeschillen en andere conflicten in de bouwsector;
  • Tuchtonderzoeken en tuchtprocedures voor de Orde van Architecten.

Relevante
blog posts


Klik hier

Onze
specialisten

Kristiaan Caluwaerts
Kristiaan Caluwaerts
Senior partner

Gespecialiseerd in: ondernemingsrecht, handelsrecht, insolventierecht, M&A, vastgoedrecht

Lees meer
Kristof Uytterhoeven
Kristof Uytterhoeven
Senior partner

Gespecialiseerd in: bouwrecht, overheidsopdrachten, vastgoedrecht, statuut en deontologie architect

Lees meer
Steven Slachmuylders
Steven Slachmuylders
Partner

Gespecialiseerd in: bouwrecht, vastgoedrecht, verkeersrecht

Lees meer
Yannick Grauwels
Yannick Grauwels
Partner

Gespecialiseerd in: bouwrecht, omgevingsrecht, vastgoedrecht

Lees meer
Stephanie Moras
Stephanie Moras
Partner

Gespecialiseerd in: bouwrecht, overheidsopdrachten

Lees meer
Vincent De Somer
Vincent De Somer
Partner

Gespecialiseerd in: ondernemingsrecht, insolventierecht, vastgoedrecht, bouwrecht

Lees meer
Marc Van Raemdonck
Marc Van Raemdonck
Advocaat Of Counsel

Gespecialiseerd in: publiek bouwrecht, privaat bouwrecht, ondernemingsrecht, insolventierecht

Lees meer
Stéphanie Schepens
Stéphanie Schepens
Counsel

Gespecialiseerd in: bouwrecht, verzekeringsrecht, vastgoedrecht

Lees meer
Elisabeth Dejaegher
Elisabeth Dejaegher
Senior medewerkster

Gespecialiseerd in: bouwrecht, vastgoedrecht, statuut en deontologie van de architect

Lees meer
Stephanie Verheyden
Stephanie Verheyden
Senior medewerkster

Gespecialiseerd in: bouwrecht, vastgoedrecht, insolventierecht

Lees meer
Jochen Ooms
Jochen Ooms
Counsel

Gespecialiseerd in: bouwrecht, vastgoedrecht, overheidsopdrachten

Lees meer
Joachim Lebeer
Joachim Lebeer
Medewerker

Gespecialiseerd in: bouwrecht, vastgoedrecht, omgevingsrecht

Lees meer
Eva Bruyninx
Eva Bruyninx
Medewerkster

Gespecialiseerd in: bouwrecht, vastgoedrecht, omgevingsrecht

Lees meer
Kobe Ghysels
Kobe Ghysels
Medewerker

Gespecialiseerd in: bouwrecht, vastgoedrecht, omgevingsrecht

Lees meer
Melanie Geerts
Melanie Geerts
Medewerkster

Gespecialiseerd in: bouwrecht, vastgoedrecht

Lees meer
Sophie Goossens
Sophie Goossens
Medewerkster

Gespecialiseerd in: bouwrecht, vastgoedrecht, overheidsopdrachten

Lees meer
Michel Fransen
Michel Fransen
Tweedejaars stagiair

Gespecialiseerd in: bouwrecht, vastgoedrecht, goederenrecht, verbintenissenrecht

Lees meer
Nisrine El Massoudi
Nisrine El Massoudi
Eerstejaars stagiaire

Gespecialiseerd in: bouwrecht, vastgoedrecht, ondernemingsrecht

Lees meer
Robbe De Houwer
Robbe De Houwer
Eerstejaars stagiair

Gespecialiseerd in: bouwrecht, vastgoedrecht

Lees meer

Contacteer ons

       

Dit contactformulier is geen instrument voor het vragen van juridisch advies. Velden aangeduid met een (*) moeten ingevuld worden.

T: +32 3 448 49 92
F: +32 3 448 49 95