Zoeken

Let’s get
things clear.

Home  /  Vakdomeinen  /  Kansspelen

Kansspelen

Het kansspel is zo oud als de mens zelf. Toch zijn kansspelen, loterijen en weddenschappen, al dan niet online, actueler en meer gereglementeerd dan ooit tevoren. 

Het wettelijk kader en ook de rechtspraak inzake kansspelen wijzigt voortdurend, zodat de verschillende actoren in deze sector zich best juridisch laten bijstaan door specialisten. Tevens is er de controle van diverse overheden, de Kansspelcommissie maar ook van politie en parket vermits inbreuken op de kansspelwetgeving vaak strafrechtelijk worden beteugeld.

Onze advocaten kennen als geen ander het reilen en zeilen in deze bijzondere sector. Wij staan onder meer fabrikanten en distributeurs van automaten, exploitanten van speelhallen en cafés, houders van websites maar ook beroepsverenigingen en spelers bij.

Als wij uw juridische zorgen wegnemen, kan u zich volledig op uw onderneming toeleggen. Dit gebeurt in de eerste plaats met adviesverlening en de redactie van passende overeenkomsten, maar ook door het begeleiden van de administratieve procedures voor de Kansspelcommissie of de Raad van State of bij het voeren van een gerechtelijke procedure voor de rechtbank.

Bovendien komen binnen de kansspelsector ook tal van andere rechtstakken aan bod zoals verbintenissenrecht, arbeidsrecht, IP & IT, vastgoed- en huurrecht.

Hierbij een aantal concrete voorbeelden waarin wij u kunnen bijstaan:

 • U wenst een vergunning A, B, C, D, E, F1, F2, G1 of G2 of een aanvullende online vergunning (+) te bekomen of te hernieuwen. Wij helpen u bij de aanvraag en communiceren voor u met de Kansspelcommissie en overheden;
 • U wordt gehoord bij de Kansspelcommissie, bv. omwille van een negatief advies van uw stad of gemeente;
 • Uw vergunning wordt geweigerd omwille van een veroordeling;
 • U wordt opgeroepen om te verschijnen voor de Kansspelcommissie omwille van vermeende inbreuken op de kansspelwetgeving;
 • Uw toestellen worden in beslag genomen of verzegeld;
 • U wordt gehoord door de politie omwille van vermeende inbreuken op de kansspelwet;
 • Redactie van overeenkomsten met een exploitant;
 • Conflicten tussen exploitanten, derde-medeplichtigheid aan andermans contractbreuk;
 • Redactie van overeenkomsten tussen vergunninghouders;
 • Redactie van licentie- en softwareovereenkomsten;
 • Toetsing van uw bestaande activiteiten of nieuwe projecten aan de geldende of nieuwe kansspelwetgeving;
 • U wenst als onderneming promotie te voeren aan de hand van een tombola, giveaway of loterij;
 • Een speler beschadigt het toestel in uw speelhal of café;
 • Een speler fraudeert op uw website;
 • U wenst als fabrikant een nieuw spel te ontwikkelen en te laten goedkeuren;
 • Redactie van de algemene voorwaarden, reglementen, privacyverklaring en cookiestatement op uw website;
 • Nazicht van uw activiteiten en website in het kader van de privacywetgeving (GDPR).

Relevante
blog posts


Klik hier

Onze
specialisten

Stéphane Gevers
Stéphane Gevers
Partner

Gespecialiseerd in: kansspelen, ondernemingsrecht, vastgoedrecht, bouwrecht, verkeersrecht

Lees meer
Jean-Marie Van Exem
Jean-Marie Van Exem
Senior medewerker

Gespecialiseerd in: kansspelen, strafrecht, aansprakelijkheidsrecht

Lees meer

Contacteer ons

Waarmee kunnen we u helpen? Wenst u meer informatie, dan is een persoonlijk gesprek daarvoor de meest geschikte manier. U kan steeds telefonisch of via e-mail een afspraak maken, of ons contacteren via contact.

Maak een afspraak