Zoeken

Vrijwillige vereffening

Home / Vrijwillige vereffening

Specialist in ondernemingsrecht

Ervaren advocaten

Advies op maat

Met een vrijwillige ontbinding en vereffening van een vennootschap geeft het bestuursorgaan aan dat de vennootschap wenst te stoppen. Vennootschappen kunnen vrijwillig ontbonden worden om verschillende redenen, bijvoorbeeld slechte economische vooruitzichten, herstructurering of onenigheid tussen aandeelhouders of vennoten. Een vereffenaar kan deze vrijwillige vereffening van de vennootschap leiden. Caluwaerts Uytterhoeven levert juridische adviezen in deze materie en treedt regelmatig op als vereffenaar.

Vrijwillige vereffening goed laten verlopen onder leiding van een specialist

Krijgt u te maken met een vrijwillige vereffening? Dan wilt u uiteraard dat dit goed verloopt. Caluwaerts Uytterhoeven staat u bij in het gehele proces. Bij een vereffening moet namelijk een hele reeks operaties plaatsvinden die tot doel hebben alle bezittingen (activa) van de vennootschap te gelde te maken, om hiermee de nog openstaande schulden af te lossen. Caluwaerts Uytterhoeven helpt u bij het maken van een plan voor de verdeling van deze bezittingen onder de schuldeisers en zal dat plan voor akkoord voorleggen aan de rechtbank van koophandel. Na de uitvoering van deze stappen kunnen eventuele overige bezittingen, wanneer dit is vastgelegd, onder de aandeelhouders of vennoten worden verdeeld.


 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u een vrijwillige vereffening van uw vennootschap aanvragen en wilt u daar hulp bij? Laat ons weten wat wij voor u kunnen betekenen en bel naar +32 3 448 49 92.

Interessante pagina's

WCO aanvragen | Advocaat M&A | Gerechtelijke reorganisatie

Contacteer ons

Waarmee kunnen we u helpen? Wenst u meer informatie, dan is een persoonlijk gesprek daarvoor de meest geschikte manier. U kan steeds telefonisch of via e-mail een afspraak maken, of ons contacteren via contact.

Maak een afspraak