Kristiaan Caluwaerts

Kristiaan Caluwaerts is sinds 1993 advocaat aan de balie te Antwerpen en Brussel. Als advocaat is hij actief in het ondernemingsrechtvennootschapsrecht en het handelsrecht

In het bijzonder concentreert Mtr. Caluwaerts zich op het vennootschapsrecht zoals M&A, corporate housekeeping en geschillenbeslechting enerzijds, alsook tot insolventierecht, handelscontracten en distributierecht anderzijds. Daarnaast heeft Kristiaan Caluwaerts uitgebreide ervaring in vastgoedtransacties en vastgoedprojecten.

Zijn ervaring in deze werkdomeinen is zeer divers en strekt zich uit over het voeren van onderhandelingen, due diligence activities, bijstand bij bemiddelingen en arbitrage tot het procederen voor verscheidene rechtbanken en het verstrekken van adviesverlening. Hij richt zich tot een professioneel en commercieel cliënteel dat uiteenloopt over KMO's tot grote en multinationale bedrijven.

Kristiaan Caluwaerts heeft uitgebreide ervaring in M&A, zowel over legal due diligence, als share deals en asset deals. Doorheen de laatste jaren was Kristiaan Caluwaerts juridisch adviseur in verscheidene nationale en internationale deals met een waarde tot 250 miljoen euro. Mtr. Caluwaerts behandelt 5 tot 6 grote herstructureringszaken per jaar, en heeft ervaring als vereffenaar op verzoek van de aandeelhouders. Afhankelijk van de soort zaak stelt hij een team van advocaten samen met de juiste competenties.

Internationaal is Kristiaan Caluwaerts lid van de executive committee van LawExchange International, en is hij vertrouwd in het omgaan met internationaal cliënteel en grensoverschrijdende procedures en adviezen.

Kristiaan Caluwaerts volgde zijn basisopleiding aan de Universiteit Antwerpen, waar hij in 1993 afstudeerde als licentiaat in de rechten. Vanwege zijn sterke interesses en motivatie op het terrein behaalde Kristiaan Caluwaerts nog bijkomend het diploma van ‘Master in Business Law' aan de Universiteit van Antwerpen en een ‘Master in Company Law' aan de Katholieke Universiteit Brussel.

In de lijn van zijn beroepsactiviteiten heeft Kristiaan Caluwaerts tevens een onderwijsmandaat in het vennootschapsrecht en geeft hij regelmatig seminaries over materies van het vennootschapsrecht en het insolventierecht. Naast zijn beroep is Kristiaan Caluwaerts sterk geëngageerd in het verenigings- en sociaal leven. Hij is onder meer voorzitter van het bedrijvenforum Link 26 te Berchem.

Tenslotte is Kristiaan Caluwaerts samen met Mtr. Kristof Uytterhoeven een van de stichtende vennoten van het kantoor, dat door hen in het jaar 2001 werd opgericht.

Publicaties

Lezingen