Zoeken

Home  /  Over ons  /  Team  /  Kristiaan Caluwaerts

Kristiaan Caluwaerts

Mr. Kristiaan Caluwaerts is één van de stichtende vennoten van het kantoor, dat samen met Mr. Kristof Uytterhoeven in het jaar 2001 werd opgericht.

Hij is sinds 1993 advocaat aan de balie te Antwerpen en de Nederlandstalige balie te Brussel. Hij is voornamelijk actief in het ondernemingsrechtvennootschapsrecht en het handelsrecht

Kristiaan Caluwaerts volgde zijn basisopleiding aan de Universiteit Antwerpen, waar hij in 1993 afstudeerde als licentiaat in de rechten. Vanwege zijn sterke interesses en motivatie op het terrein behaalde Kristiaan Caluwaerts nog bijkomend het diploma van ‘Master in Business Law' aan de Universiteit van Antwerpen en een ‘Master in Company Law' aan de Katholieke Universiteit Brussel.

In het bijzonder concentreert Mr. Caluwaerts zich op het vennootschapsrecht zoals fusies en overnames (M&A), corporate housekeeping en geschillenbeslechting. Anderzijds legt hij zich toe op het  insolventierecht, handelscontracten en distributierecht. Daarnaast heeft Kristiaan Caluwaerts uitgebreide ervaring in vastgoedtransacties en vastgoedprojecten.

Zijn ervaring in deze vakdomeinen is zeer divers en strekt zich uit over het voeren van onderhandelingen, 'due diligence' activiteiten, bijstand bij bemiddelingen en arbitrage tot het procederen voor verscheidene rechtbanken en het verstrekken van adviesverlening. Hij richt zich tot een professioneel en commercieel cliënteel dat uiteenloopt van kmo’s tot grote en multinationale bedrijven.

Gelet op Mr. Caluwaerts zijn bijzondere interesse in het insolventierecht, volgde hij in 2020 de postuniversitaire opleiding tot curator – vereffenaar. Sinds juni 2021 werd hij opgenomen op de lijst van de curatoren van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Kristiaan Caluwaerts heeft uitgebreide ervaring in M&A, zowel over 'legal due diligence', als 'share deals' en 'asset deals'. Doorheen de laatste jaren was hij juridisch adviseur in verscheidene nationale en internationale deals met een waarde tot 250 miljoen euro. Mr. Caluwaerts behandelt 6 tot 7 grote herstructureringszaken per jaar, en heeft ervaring als vereffenaar op verzoek van de aandeelhouders. Afhankelijk van het soort dossier stelt hij een team van advocaten samen met de juiste competenties.

Internationaal is Kristiaan Caluwaerts lid van de Executive Committee van LawExchange International, en is hij vertrouwd in het omgaan met internationaal cliënteel en grensoverschrijdende procedures en adviezen. Sinds april 2022 is Kristiaan Caluwaerts tevens Chairman van de organisatie, en dit voor twee jaar.

In de lijn van zijn beroepsactiviteiten heeft Kristiaan Caluwaerts tevens een onderwijsmandaat in het vennootschapsrecht en geeft hij regelmatig seminaries en opleidingen over materies van het vennootschaps- en insolventierecht. Naast zijn beroep is Kristiaan Caluwaerts sterk geëngageerd in het verenigings- en sociaal leven. Hij is onder meer voorzitter geweest van de Berchemse bedrijvenvereniging Link 26. 

Publicaties

Lezingen

Contacteer ons

Waarmee kunnen we u helpen? Wenst u meer informatie, dan is een persoonlijk gesprek daarvoor de meest geschikte manier. U kan steeds telefonisch of via e-mail een afspraak maken, of ons contacteren via contact.

Maak een afspraak