Home  /  Team  /  Kristof Uytterhoeven

Kristof Uytterhoeven

Kristof Uytterhoeven legt zich toe op het vastgoedrecht en het privaatrechtelijk en publiekrechtelijk bouwrecht in de ruime zin van het woord. Zijn expertise situeert zich in het bijzonder op het vlak van overheidsopdrachten, privaatrechtelijke bouw- en vastgoedcontracten, bouwverzekeringen en het statuut en de deontologie van de architect. 

Door zijn jarenlange ervaring als advocaat biedt hij U een hoogstaande juridische adviesverlening, evenals een optimale bijstand bij het onderhandelen van vastgoedcontracten en het succesvol behandelen van geschillen zowel voor de burgerlijke rechtbanken als voor administratieve rechtscolleges, als via buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

   

In het jaar 2000 promoveerde Kristof Uytterhoeven tot doctor in de rechten aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Hij was plaatsvervangend docent aan de rechtsfaculteit van diezelfde universiteit en is thans als hoofddocent verbonden aan de faculteit Architectuur van de KULeuven, waar hij verbintenissenrecht, goederenrecht en bouwrecht doceert aan de studenten Master in de architectuur en Master in de interieurarchitectuur.

Kristof Uytterhoeven is tevens auteur van talrijke academische publicaties en wordt regelmatig als spreker gevraagd op studiedagen en seminaries. Dankzij deze academische engagementen kan hij snel inspelen op de meest recente en belangrijke evoluties in het recht.

Voorts is Kristof Uytterhoeven samen met Mr. Kristiaan Caluwaerts een van de twee stichtende vennoten van het kantoor, dat door hen in het jaar 2001 werd opgericht. Beide vennoten bundelen meer dan vijftig jaar ervaring en expertise, en omringden zich door de jaren heen met bekwame en gekwalificeerde medewerkers, ieder met specifieke algemene en bijzondere interesses en specialisaties. Caluwaerts Uytterhoeven Advocaten staat daarmee garant voor een kwaliteitsvolle behandeling van al uw juridische vragen of problemen.

Hij was laureaat van de APR-prijs voor de KULeuven 1992-1993.

Publicaties

Lezingen