Blog

Wij informeren u graag over de laatste juridische evoluties.


Oprichting van een BV na 1 mei 2019

Waarmee moet u rekening houden voor de oprichting van een BV met het nieuwe WVV?
Het einde van de ereloonbarema’s voor architecten definitief ingeluid?

Een recent advies is van oordeel dat de Duitse honorariumregeling voor architecten en ingenieurs (“HOAI”) een beperking is van de vrijheid van vestiging.
Het Grondwettelijk Hof vernietigt de regel “Geen bezwaar? Geen beroep!”

Deze regel werd voordien ingevoerd in het Omgevingsvergunningsdecreet.
Grondige wijziging regelgeving tewerkstelling buitenlandse werknemers

Het verkrijgen van een arbeidsvergunning en arbeidskaart voor een tewerkstelling van buitenlandse werknemers langer dan 90 dagen is gewijzigd.
Tweede luik verplichte verzekering in de bouwsector

Een nieuw wetsvoorstel werd ingediend in de Kamer en herneemt grotendeels de tekst van het eerdere voorontwerp van wet Peeters-Ducarme.
Verslaggeving vanuit het perspectief van de vennootschapswetgeving

Een handig overzicht door ons vennootschapsrechtelijk team.
Overheidsopdrachten:

Ook bij een “onaanvaardbare prijs” dringt een prijsbevraging zich op!
De nieuwe wet bedrijfsgeheimen

Een nuttig hulpmiddel voor uw onderneming.
De verruimde KBO

Bent u een geregistreerde entiteit?
Val van de regering-Michel I & II = val van het nieuwe vennootschapsrecht?

De goedkeuring van het wetsontwerp zal moeten worden uitgesteld. Echter is het wel verstandig om u reeds te laten adviseren in functie van de toekomstige wijzigingen.