Blog

Wij informeren u graag over de laatste juridische evoluties.

Vijgen voor Pasen: het nut van de (voor)overeenkomst

De voorovereenkomst gaat de effectieve architectenovereenkomst vooraf.
De eenzijdige beëindiging door opdrachtgever van aannemingsovereenkomst van onbepaalde duur

Het Hof van Cassatie zet de puntjes op de i!
Welke posten zijn “verwaarloosbaar“ in het kader van het prijzenonderzoek in overheidsopdrachten?

De aanbestedende overheid is verplicht om een prijs- of kostenonderzoek uit te voeren.
Uitbreiding terrein RSZ-inspectie

RSZ-inspectie treedt nu ook op tegen verboden terbeschikkingstelling bij grensoverschrijdende tewerkstelling.
Herziening van steunregeling voor (her)aanleg van bedrijventerreinen in Vlaanderen

De procedure voor subsidieaanvragen is grondig vereenvoudigd.